ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกำหนดส่งแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงาน ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๐

วันที่ 9 ม.ค. 2560
 
     ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษา พุทธศักกราช ๒๕๖๐ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดส่งแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงานให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๐/๐ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม