ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณะนักแสดงพื้นบ้านโนรา สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะแลเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน โดย ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ 28 มิ.ย. 2560
 
ขอเชิญคณะนักแสดงพื้นบ้านโนรา สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะแลเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน โดย ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าอบรมวันที่ "๗ สิงหาคม-๖กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงละครวิกหัวหิน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จ่ายเบี้ยเลี้ยง อาหารและค่าที่พัก รายละเอียดดังแนบ
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม