หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (14 พ.ย. 2565)
ขอเชิญส่งบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อรับโล่เกียรติคุณ "โพธิ์ทองคนต้นแบบ" (11 พ.ย. 2565)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "พลิกโฉมงานด้านศาสนาสู่ใจประชาชน" (28 ต.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ (28 ต.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เรื่อง กฏหมายน่ารู้ด้านครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (16 ก.ย. 2565)
การจัดกิจกรรมการประชุนหนังตะลุง ชองถ้วยพระราชทานฯในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ (13 ก.ย. 2565)
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ (13 ก.ย. 2565)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงผ่านแอปพลิเคชั่น "บัตรคนพิการ" เพื่อรับสิทธิสวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (10 ส.ค. 2565)
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี ๒๕๖๕ (5 ส.ค. 2565)
ผลงานบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards และผลงานวิชาการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ (3 ส.ค. 2565)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย" (3 ส.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง "ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน" กิจกรรม Young Smart : Young ทำดี ระดับจังหวัด (22 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ (21 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผลร้าย และเข้าใจวิธีการของแก๊งมิจฉาชีพ “ไม่เชื่อ ไม่รีบ อย่าโอน” (21 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (21 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ (19 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (19 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (12 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ (5 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่น "คุณธรรมต้นแบบ" (29 มิ.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม