หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล กิจกรรมการประกวด เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่ ในหัวข้อ "รักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (13 ก.ย. 2564)
โครงการคนสงขลาสู้ภัยโควิด-๑๙ กิจกรรมศิลปินรวมใจสู้ภัยโควิด-๑๙ (27 ส.ค. 2564)
โครงการภูมิปัญญาไทยแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ (สมุนไพรไทยสู้ภัยโควิด-๑๙) (27 ส.ค. 2564)
กิจกรรมมอบโล่ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (27 ส.ค. 2564)
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” (12 ส.ค. 2564)
โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (12 ส.ค. 2564)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง /วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (12 ส.ค. 2564)
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย (10 ส.ค. 2564)
กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (10 ส.ค. 2564)
พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาและปักเขตวิสุงคามสีมา โดย พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ณ วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (5 ส.ค. 2564)
เชิญพวงมาลาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางหน้าหีบศพ สิบเอก นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์ สังกัด ฉก.สงขลา ๐๔ (8 ก.ค. 2564)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และจิตอาสา (7 ก.ค. 2564)
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (2 ก.ค. 2564)
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้) วันที่ ๑ (30 มิ.ย. 2564)
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ (กิจกรรมจิตอาสา) (24 มิ.ย. 2564)
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (24 มิ.ย. 2564)
โครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๔ กิจกรรม “การทำบายศรีพับแพรว” (17 มิ.ย. 2564)
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด-19 (16 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (14 มิ.ย. 2564)
โครงการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Culture product of thailand : CPOT)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (10 มิ.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม