หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28 มิ.ย. 2565)
การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (27 มิ.ย. 2565)
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กิจกรรมฉันรักประเทศไทย) (27 มิ.ย. 2565)
พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระชนมายุ ครบ ๙๕ พรรษา (26 มิ.ย. 2565)
ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (24 มิ.ย. 2565)
กิจกรรมย้อนรอยตำนานประวัติศาสตร์วัดดีหลวง - วัดสีหยัง (24 มิ.ย. 2565)
พิธีเปิดโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (24 มิ.ย. 2565)
โครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) (23 มิ.ย. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือ พูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก (22 มิ.ย. 2565)
พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (22 มิ.ย. 2565)
ประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (22 มิ.ย. 2565)
ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (21 มิ.ย. 2565)
งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี ๒๕๖๕ (20 มิ.ย. 2565)
ประชุมเตรียมความพร้อม อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน พระราชทานให้พระสงฆ์ ณ วัดโคกสมานคุณและวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา (20 มิ.ย. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา (20 มิ.ย. 2565)
ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินนำเสนอการแสดงผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ รุ่น ๑๔ (18 มิ.ย. 2565)
พิธีอัญเชิญรัตนเจดีย์พร้อมสุวรรณฉัตรประดิษฐานยังยอดอุโบสถ ณ วัดฉื่อฉาง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (18 มิ.ย. 2565)
ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (17 มิ.ย. 2565)
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (17 มิ.ย. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของแต่ละศาสนา (16 มิ.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม