หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสงขลา (24 ก.ย. 2564)
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต “เกษียณสมัย มุทิตาทร” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔ (24 ก.ย. 2564)
พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล กิจกรรมการประกวด เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่ ในหัวข้อ "รักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (13 ก.ย. 2564)
โครงการคนสงขลาสู้ภัยโควิด-๑๙ กิจกรรมศิลปินรวมใจสู้ภัยโควิด-๑๙ (27 ส.ค. 2564)
โครงการภูมิปัญญาไทยแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ (สมุนไพรไทยสู้ภัยโควิด-๑๙) (27 ส.ค. 2564)
กิจกรรมมอบโล่ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (27 ส.ค. 2564)
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” (12 ส.ค. 2564)
โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (12 ส.ค. 2564)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง /วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (12 ส.ค. 2564)
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย (10 ส.ค. 2564)
กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (10 ส.ค. 2564)
พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาและปักเขตวิสุงคามสีมา โดย พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ณ วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (5 ส.ค. 2564)
เชิญพวงมาลาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางหน้าหีบศพ สิบเอก นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์ สังกัด ฉก.สงขลา ๐๔ (8 ก.ค. 2564)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และจิตอาสา (7 ก.ค. 2564)
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (2 ก.ค. 2564)
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้) วันที่ ๑ (30 มิ.ย. 2564)
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ (กิจกรรมจิตอาสา) (24 มิ.ย. 2564)
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (24 มิ.ย. 2564)
โครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๔ กิจกรรม “การทำบายศรีพับแพรว” (17 มิ.ย. 2564)
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด-19 (16 มิ.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม