หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สมุดภาพรัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา (1 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitsubishi Aiian Children's Enikki Festa 2021 - 2022 (23 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับการอนุญาตให้นำออกฉาย ให้เช้า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร (22 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (11 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ สืบสานประเพณีไทยวิถีใหม่ New normal (5 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในพิธีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔ (4 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุมครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ (27 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (20 ก.ย. 2564)
องค์ความรู้ภูมิปัญญาทางด้านการแกะหนัง (17 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาาพภูมิอากาศและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผ่านเลนส์ของเรา" (14 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) (8 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ และเลขประจำตัวสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (7 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย คนสงขลาร่วมสู้ภัยโควิด-19 (7 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (3 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "รากไทย" (24 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "รักของแม่" (18 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่าย "คนสงขลาสู้ภัยโควิด-๑๙" (12 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หลงรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" (9 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธุ์ กำหนด จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "Young เป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น" (3 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ (23 ก.ค. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม