หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
การเยี่ยมเยือนและพบปะ ผู้นำชุมชนคุณธรรมพลังบวร ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (25 พ.ย. 2564)
โครงการสงขลาสมาร์ท (Songkhla Smart) (24 พ.ย. 2564)
การออกตรวจประเมินมาตรการผ่อนคลายเปิดดำเนินการโรงภาพยนตร์ (23 พ.ย. 2564)
การดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ” (23 พ.ย. 2564)
กิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ วัดแช่มอุทิศ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (19 พ.ย. 2564)
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (19 พ.ย. 2564)
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๔ (18 พ.ย. 2564)
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (17 พ.ย. 2564)
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล (17 พ.ย. 2564)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (15 พ.ย. 2564)
ทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์อัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (14 พ.ย. 2564)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (14 พ.ย. 2564)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (13 พ.ย. 2564)
กิจกรรมบริจาคโลหิต “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี ๒๕๖๔ (12 พ.ย. 2564)
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ “อยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษา ออนไลน์” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ (12 พ.ย. 2564)
พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (11 พ.ย. 2564)
การประชุมประจำเดือนบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (9 พ.ย. 2564)
พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้กับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสงขลา (8 พ.ย. 2564)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ (6 พ.ย. 2564)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อำเภอหาดใหญ่ (5 พ.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม