หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปีี ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ (17 ก.ค. 2563)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (10 ก.ค. 2563)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (9 ก.ค. 2563)
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (9 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ (25 มิ.ย. 2563)
โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ "บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด" เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ มิ.ย. ๖๓ รายละเอียดดังแนบ (27 พ.ค. 2563)
ขอเชิญชวนส่งรายชื่อ ประวัติและผลงานของศิลปินที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบ (26 พ.ค. 2563)
เลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (14 พ.ค. 2563)
แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (8 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสงขลา (8 พ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อธุรกรรมในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (8 พ.ค. 2563)
แบบขออนุญาตอออกนอกเขตจังหวัดสงขลา (1 พ.ค. 2563)
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ (16 เม.ย. 2563)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (15 เม.ย. 2563)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (15 เม.ย. 2563)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน (15 เม.ย. 2563)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และคำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่องการเข้าพื้นที่เสี่ยง (13 เม.ย. 2563)
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติิการ (9 เม.ย. 2563)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (8 เม.ย. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม