หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๓ (25 ก.ย. 2563)
โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๓ (25 ก.ย. 2563)
โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (25 ก.ย. 2563)
โครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓ (25 ก.ย. 2563)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา (กิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติทางศาสนา "ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) (24 ก.ย. 2563)
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (24 ก.ย. 2563)
โครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๓ (งานใบตอง และดอกไม้ในงานพิธี) (23 ก.ย. 2563)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา (กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี) (23 ก.ย. 2563)
โครงการสีศิลป์บนเส้นสี ประจำปี ๒๕๖๓ (22 ก.ย. 2563)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา (กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) (22 ก.ย. 2563)
การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวรในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา และสนองงานตามพระบรมราโชบาย (21 ก.ย. 2563)
พิธีมอบโล่รางวัล ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน " บวร" (18 ก.ย. 2563)
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 ก.ย. 2563)
จัดประชุมชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติของสถานประกอบการในช่วงการ แพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ตามโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในร้านเกม ร้านคาราโอเกะ จังหวัดสงขลา (10 ก.ย. 2563)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (8 ก.ย. 2563)
การประชุมพิจารณาคัดเลือกประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (3 ก.ย. 2563)
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (27 ส.ค. 2563)
เทศกาล ยลเมืองศิลป์ กินของหรอย จังหวัดกระบี่ (27 ส.ค. 2563)
การประชุมเตรียมการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (13 ส.ค. 2563)
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ) (13 ส.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม