หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (2 ก.พ. 2565)
งาน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” และกิจกรรมบวงสรวงครูโนรา เนื่องในการประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (27 ม.ค. 2565)
กิจกรรม “ธรรมะเดลิเวอรี่ สร้างสุขเปรมปรีดิ์ ชีวีสุขสันต์” ตามโครงการสงขลาสมาร์ท (Songkhla Smart) (26 ม.ค. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา ครั้งที่ ๖) (25 ม.ค. 2565)
ประชุมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (24 ม.ค. 2565)
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องจักสานจากใบตาล ตามโครงการส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (24 ม.ค. 2565)
ประชุมข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลและของผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) (21 ม.ค. 2565)
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดพิธีบวงสรวงครูโนรา ในงาน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” (21 ม.ค. 2565)
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาชุดใหม่ (20 ม.ค. 2565)
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” (20 ม.ค. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (19 ม.ค. 2565)
ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (19 ม.ค. 2565)
ประชุมปรึกษา หารือ ข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา เรื่อง โนรา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (18 ม.ค. 2565)
ประชุมโครงการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” (17 ม.ค. 2565)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ (17 ม.ค. 2565)
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (17 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (17 ม.ค. 2565)
ร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา (16 ม.ค. 2565)
ประชุมปรึกษา หารือ การเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล และการจัดงานวันสงขลา (ครั้งที่ ๒) (14 ม.ค. 2565)
ประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลลายผ้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (13 ม.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม