หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ หนังสือ๙๙พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ (ทั้งในรูปแบบของ e-book และไฟล์ PDF) (16 พ.ย. 2559)
เชิญประกวดอ่านทำนองเสนาะ ชิงเงินรางวัลระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สนใจสมัครได้ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ (8 พ.ย. 2559)
แบบฟอร์มการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา (2 พ.ย. 2559)
ผลการประชุนหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙ (28 ต.ค. 2559)
ผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (28 ต.ค. 2559)
ผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครวัฒนธรรมประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (26 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
เชิญชวนประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยกรอกใบสมัครตามแบบ สภ.๑ และแนบภาพถ่ายการสวดมนต์ทั้งโรงเรียน ๒ ภาพ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (20 ต.ค. 2559)
ส่งภาพถ่าย สวดมนต์ทั้งโรงเรียนที่ pirapong_culture@hotmail.co.th
รับสมัครอาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (19 ต.ค. 2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการอาสาสมัครวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (11 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 363 ครั้ง
เชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมีความพร้อมด้านงบประมาณ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (10 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
e-book อัครศิลปิน & อัคราภิรักษศิลปิน (4 ต.ค. 2559)
การประชันหนังตะลุงภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙ (5 ก.ย. 2559)
โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (2 ส.ค. 2559)
เรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ (29 ก.ค. 2559)
ขอเชิญชวนผู้สนใจได้เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา (12 ก.ค. 2559)
คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย (11 ก.ค. 2559)
ขอความร่วมมือในศาสนสถานและสถานประกอบกิจการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (30 มิ.ย. 2559)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง (30 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญร่วมชมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านโนราชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016) (21 มิ.ย. 2559)
<< ก่อนหน้า 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม