หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยไปแข่งขันฯ ณ ประเทศมาเลเซีย สมัครจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (16 มิ.ย. 2559)
ผลการประกวดคลิปวีดีโอระดับประเทศ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" (31 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๕๙ กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (28 เม.ย. 2559)
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ภาค ๑๘ (25 เม.ย. 2559)
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25 เม.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 711 ครั้ง
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด (21 มี.ค. 2559)
กำหนดการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคในวันที่ 23 มีนาคม 2559 และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค วันที่ 24 มีนาคม 2559 (10 มี.ค. 2559)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (7 มี.ค. 2559)
ผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด (3 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๙ (23 ก.พ. 2559)
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดลายมือระดับประถมศึกษา (23 ก.พ. 2559)
ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (11 ก.พ. 2559)
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
การประกวดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับจังหวัด หัวข้อ" เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" (11 ก.พ. 2559)
ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ (28 ม.ค. 2559)
การจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (28 ม.ค. 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จัดทำประกาศการกำหนดสาขารางวัลและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเพชรสยาม ครั้งที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ (11 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 372 ครั้ง
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธ (11 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ขอความร่วมมือเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๙ (11 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
ขอความร่วมมือพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (7 ม.ค. 2559)
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม โดยดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา ๒. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ ๓. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความร่วมมือท่านสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลไปยัง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณต่อไป
ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
<< ก่อนหน้า 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม