หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
จัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๓ (10 มี.ค. 2563)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “วันสงขลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓” (5 มี.ค. 2563)
กิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ (28 ก.พ. 2563)
กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (25 ก.พ. 2563)
จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานคนสงขลาต้นแบบ โครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) (24 ก.พ. 2563)
โครงการรณรงค์การสร้างเครือข่ายสงขลา KID ดี ก้าวทันโลกไซเบอร์ (19 ก.พ. 2563)
พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ (13 ก.พ. 2563)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา และคณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) (11 ก.พ. 2563)
โครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 ก.พ. 2563)
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๓ (กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน) (11 ก.พ. 2563)
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ (7 ก.พ. 2563)
การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ (6 ก.พ. 2563)
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด (5 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ (31 ม.ค. 2563)
จัดประชุมเตรียมงาน "วันสงขลา" ภายใต้โครงการงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓ (24 ม.ค. 2563)
จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (ใช้กระบวนการชุมชนคุณธรรม) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อำเภอนาทวี (15 ม.ค. 2563)
จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (ใช้กระบวนการชุมชนคุณธรรม) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อำเภอเทพา (14 ม.ค. 2563)
จัดโครงการตลาดวัฒนธรรม สุขใจ (13 ม.ค. 2563)
จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (ใช้กระบวนการชุมชนคุณธรรม) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อำเภอสะบ้าย้อย (13 ม.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (11 ม.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม