หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (11 ม.ค. 2563)
พิธีประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (11 ม.ค. 2563)
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (26 ธ.ค. 2562)
จัดโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (25 ธ.ค. 2562)
จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (13 ธ.ค. 2562)
จัดประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (13 ธ.ค. 2562)
เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (12 ธ.ค. 2562)
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (5 ธ.ค. 2562)
จัดกิจกรรมจิตอาสาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (5 ธ.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (5 ธ.ค. 2562)
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (29 พ.ย. 2562)
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นที่) กิจกรรมชำระประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา (28 พ.ย. 2562)
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (ใช้กระบวนการชุมชนคุณธรรม) อำเภอจะนะ (28 พ.ย. 2562)
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อำเภอนาทวี (27 พ.ย. 2562)
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อำเภอเทพา (26 พ.ย. 2562)
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อำเภอสะบ้าย้อย (25 พ.ย. 2562)
กิจกรรมจิตอาสาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (8 พ.ย. 2562)
ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ (4 พ.ย. 2562)
โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ กิจกรรมดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม (29 ต.ค. 2562)
งานสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดในวัง พระอารามหลวง (29 ต.ค. 2562)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม