หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 2562)
โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (24 ก.ค. 2562)
จัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (12 ก.ค. 2562)
จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (11 ก.ค. 2562)
จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (3 ก.ค. 2562)
โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (27 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (4 มิ.ย. 2562)
จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่สี่ (25 พ.ค. 2562)
จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด วันที่สอง (23 พ.ค. 2562)
จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด (22 พ.ค. 2562)
โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมบวชธรรมจารี ปฏิบัติธรรมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ) (18 พ.ค. 2562)
จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลจังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมศึกษาธรรมมะ (ปฏิบัติธรรม) (18 พ.ค. 2562)
จัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน) (18 พ.ค. 2562)
จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (17 พ.ค. 2562)
โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลจังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ (กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลาและกิจกรรมจิตอาสา) (13 พ.ค. 2562)
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดสงขลา (6 พ.ค. 2562)
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดสงขลา (5 พ.ค. 2562)
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดสงขลา (4 พ.ค. 2562)
จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานฤดูร้อนและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒) (19 เม.ย. 2562)
จัดโครงการย้อนรอยผ้าศรีวิชัยและผ้าทอสงขลา กิจกรรมการเสวนาผ้าไทย (17 เม.ย. 2562)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม