หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
จัดพิธีมอบโล่ศิลปินดีเด่นและงานแสดงมุทิตาจิต ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒ (10 เม.ย. 2562)
จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) (7 เม.ย. 2562)
จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรม กลางวันแบ่งปัน) (3 เม.ย. 2562)
จัดโครงการเสวนา “สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนา” (3 เม.ย. 2562)
ข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ (2 เม.ย. 2562)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ (2 เม.ย. 2562)
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรม ฉันรักประเทศไทย) (1 เม.ย. 2562)
โครงการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ครั้งที่ ๓ (จัดการอบรมหลักสูตรเพ้นท์ผ้าบาติก) (25 มี.ค. 2562)
โครงการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ครั้งที่ ๒ (จัดการอบรมหลักสูตรงานผลิตภัณฑ์จากกระเป๋าผ้า) (20 มี.ค. 2562)
โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัล ในรูปแบบคลิปวีดิโอ ประจำปี ๒๕๖๒ (14 มี.ค. 2562)
โครงการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ครั้งที่ ๑ จัดการอบรมหลักสูตรงานจักสานจากก้านจาก (14 มี.ค. 2562)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (14 มี.ค. 2562)
โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้ กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของดี ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ครั้งที่ ๒ (วันที่สาม) (12 มี.ค. 2562)
โครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมนิทรรศการ “สำนึกรักษ์บ้านเกิด” ในพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา (วันที่สาม) (12 มี.ค. 2562)
จัดงานวันสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒ (วันที่สาม) (12 มี.ค. 2562)
โครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด กิจกรรม “เรียนรู้ท้องถิ่นสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน” (วันที่สอง) (12 มี.ค. 2562)
โครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมนิทรรศการ “สำนึกรักษ์บ้านเกิด” ในพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา (วันที่สอง) (12 มี.ค. 2562)
จัดงานวันสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒ (วันที่สอง) (12 มี.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (12 มี.ค. 2562)
โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้ กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของดี ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒ (วันที่สอง) (12 มี.ค. 2562)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม