หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
โครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล (วันที่ ๓) (29 มี.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (29 มี.ค. 2565)
ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (29 มี.ค. 2565)
โครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล (วันที่ ๒) (28 มี.ค. 2565)
การชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และโครงการสำคัญของสำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด (28 มี.ค. 2565)
โครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มกหรรมวัฒนธรรม ๒ เล (วันที่ ๑) (27 มี.ค. 2565)
จัดการประกวดช่างฝีมือทางวัฒนธรรม (แกะหนังตะลุง) ตามโครงการมหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล (27 มี.ค. 2565)
การสนทนากลุ่ม (Focut Group) เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (27 มี.ค. 2565)
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เข้าพบ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (24 มี.ค. 2565)
คณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เข้าพบ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (24 มี.ค. 2565)
ประชุมเตรียมงานบูชาเพลิงศพพระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตุตทนฺโต/วงศ์จันทร์ ป.ธ.๔, M.A.) ครั้งที่ ๒ (23 มี.ค. 2565)
ประชุมโครงสร้างและภารกิจหน้าที่แผนการทำงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ (23 มี.ค. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการจัดกิจกรรม “ตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่” ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล (ครั้งที่ ๒) (22 มี.ค. 2565)
การต้อนรับ นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา (22 มี.ค. 2565)
ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (22 มี.ค. 2565)
ประชุมคณะทำงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (21 มี.ค. 2565)
ร่วมสัมภาษณ์ในประเด็นประสบการณ์การทำงานในพื้นที่เมืองเก่า เรื่องแนวทางการแก้ไขอุปสรรค (21 มี.ค. 2565)
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ งานมหกรรมวัฒนธรรม ๒ เล (18 มี.ค. 2565)
การประสานข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้ำคลองแห ณ เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (18 มี.ค. 2565)
โครงการเข้าวัดธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ กิจกรรม “หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปวันพระ เว้นระยะห่าง” (17 มี.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม