นิทรรศการออนไลน์
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 13 ก.ค. 2564

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic


แหล่งอ้างอิง : . กองบรรณาธิการ. (๒๕๕๙). "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐". สารคดี. ๓๒ (๓๒๘) : ๙๔-๑๓๔.

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒. (วันที่ค้นข้อมูล : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

pic

สถาพรบุ๊คส์. (๒๕๖๑). สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย. กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์.
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก. (๒๕๒๓). เฉลิมพระเกียรติ พันตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพ : เกษมการพิมพ์.

pic

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (๒๕๔๓). การพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม