นิทรรศการออนไลน์
การเสด็จเยือนสุพรรณบุรี ๒๘ ครั้ง (วิดีโอ)

วันที่ 23 ก.ค. 2564
 


กรุณาคลิกที่วิดีโอเพื่อรับชมการเสด็จเยือนสุพรรณบุรี ๒๘ ครั้งแหล่งอ้างอิง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี, หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทยสุพรรณบุรี

"ข่าวในพระราชสำนัก” [ออนไลน์เข้าถึงได้จาก www.ratchakitcha.soc.go.th (๒๐  มกราคม ๒๕๖๐)

ทัศนีย์ เทพไชย. สุพรรณวันวานสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.

สำนักราชเลขาธิการ. พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔กรุงเทพฯโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๕ – ๒๕๔๔.

หนังสือพิมพ์คนสุพรรณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๗
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม