แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 30 ส.ค. 2556
 

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สาธารณะตำบลเดิมบาง ตำบลปากน้ำ และตำบลหัวเขาอำเภอเดิม บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบึงฉวากอยู่ในเขตตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหัน คา จังหวัดชัยนาท มีความกว้างเฉลี่ย 413 เมตรยาว 6.5 กิโลเมตร ลึก 2.5 เมตร ความยาวโดยรอบบึงประมาณ 15 กิโลเมตร รวมพื้นที่ประมาณ 1,550 ไร่ กักเก็บน้ำได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร บึงฉวากเป็นแหล่งเก็บน้ำ แหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ปีกแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทาง ธรรมชาติที่สวยงาม มีศาลาพักร้อนสถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้ามีปลาสวยงามหลากหลายชนิด บ่อจระเข้กรงนกขนาดใหญ่ กรงเสือ กรงนกน้ำกรงสัตว์ปีกโรงเลี้ยงแมลง นกกระจอกเทศ ไก่ฟ้า อุทยานผักพื้นบ้าน สนามเด็กเล่น ร้านสหกรณ์บึง ฉวาก และมีรถพ่วงให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อชมบริเวณโดยรอบบึง


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม