แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก สุพรรณบุรี

วันที่ 30 ส.ค. 2556
 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 และมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2544 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จุดมุ่งหมายเพื่อ ทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการ ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี แก่ชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ อยู่ในความดูแลของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โรงละครแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบ ไม่หวังผลกำไรปัจจุบันมีอยู่รวมทั้งหมดจำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพ) 1 แห่ง และอยู่ในส่วนภูมิภาค 2 แห่ง คือที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา การเดินทาง จากตัวเมืองสุพรรณไปตามถนนสาย 340 (สุพรรณ-ชัยนาท) ระยะทางประมาณ 3 ก.ม. โรงละครจะอยู่ขวามือ ตรงข้ามกับที่ว่าการจังหวัด (ศูนย์ราชการใหม่) หมายเหตุ วันเสาร์-วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4-5 ของเดือน และวันอื่นๆ เปิดบริการให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการแสดงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม