แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 30 ส.ค. 2556
 

พระตำหนักสมเด็จพระเนศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่หมูที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น สถานที่ท่องเที่ยว และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พร้อมนี้ได้ประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมรูป และดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถ ขึ้นประดิษฐาน มีรูปลักษณ์ของพระตำหนักอันงดงามทรงคุณค่า โดยมีการจำลองรูปแบบ พระราชวังจันทร์เกษมมาเพิ่มเติมดัดแปลงให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น. ทุกวัน


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม