องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ขนมทองม้วน (อำเภอด่านช้าง)

วันที่ 3 ส.ค. 2559

           ก่อนที่จะมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เคยเป็นเกษตรกรทำไร่สับปะรด และไร่มันสำปะหลัง ประมาณปี ๒๕๔๐ ราคาสับปะรดได้ตกต่ำลงมากในหมู่บ้านก็เลยถามเจ๊แดงว่า เราจะทำอะไรกันดี หลังจากนั้น ก็ได้ดำเนินการดัดแปลงการทำอาหารมาเรื่อย ๆ และสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ และได้เข้าไปอยู่ในสินค้าโอท็อปและได้รับรางวัลสินค้าโอท็อป ๕ ดาว ในปี พ.ศ.๒๕๔๙, พ.ศ.๒๕๕๒ และปี พ.ศ.๒๕๕๖ และได้รับรางวัล OTOP TOP CHAMPION และได้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว
อัตลักษณ์
          จะโดดเด่นในเรื่องของรสชาติ ความอร่อย และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป วัตถุดิบที่นำมาใช้จะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติในพื้นที่ เป็นขนมไทยที่มีคุณค่าทางจิตใจตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน และที่สำคัญขนมทองม้วนได้นำส่งไปยังต่างประเทศ ให้รู้ว่า ขนมไทย เป็นที่ยอมรับและให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักขนมไทย
๔. องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)
๑. แป้ง
๒. น้ำตาลปีบจากแม่กลองเป็นน้ำตาลปีบแท้
๓. กะทิ ใช้มะพร้าวจากทัพสะแก ซึ่งมีความมันสูง
๔. เกลือ
๕. ไข่
๖. งาดำ
ชื่อ – สกุลผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ คุณกัญญาลัคน์ นันทวิเศษลักณ์
ชื่อและที่อยู่ของร้านจำหน่ายอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ๓๘๑ หมู่ ๑๙ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑ ๑๙๕ ๐๗๒๗ โทรสาร E-mail [email protected]
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ
๑. งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ ประเภท ทองม้วนหมูหยอง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. ประกาศนียบัตร ประเภท อาหารคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
๓. หนังสือรับรองว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม