หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสถานประกอบการโรงภาพยนตร์(กลางแจ้ง) (10 พ.ค. 2565)
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี ๒๕๖๕ OTOP Product champion (OPC) ประเภทผ้า และเครื่องประดับ (10 พ.ค. 2565)
ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (9 พ.ค. 2565)
ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของตลาดน้ำวัฒนธรรมสร้าง เศรษฐกิจวิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (8 พ.ค. 2565)
พิธี เปิดป้ายชื่อวัด (ภาษาเวียดนาม) วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล (8 พ.ค. 2565)
กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” (8 พ.ค. 2565)
กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ "นาวาภิกขาจาร" (7 พ.ค. 2565)
ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมตำบลป่าสะแก อำเภอเเดิมบางนางบวช เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอด "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (6 พ.ค. 2565)
ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 เรื่องการประชุมนำเสนอรายละเอียดการใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบแพลตฟอร์มอนไลน์ (Web Application) (6 พ.ค. 2565)
อบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (6 พ.ค. 2565)
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานประเพณีเดินเจว็ด ประจำปี ๒๕๖๕ (6 พ.ค. 2565)
ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (5 พ.ค. 2565)
กิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี" ณ วัดสำปะซิว (5 พ.ค. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ (4 พ.ค. 2565)
บันทึกเสียงรายการวิทยุ “คุยสบาย สไตล์วัฒนธรรม” (2 พ.ค. 2565)
กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” (1 พ.ค. 2565)
กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” (30 เม.ย. 2565)
ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย (29 เม.ย. 2565)
ลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (28 เม.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม