หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2564)
เอกสารแนบ ตารางจัดทาแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (16 ส.ค. 2564)
รายละเอียดการจ้างจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน กาหนดจัดงานแล้วเสร็จภายใน 25 วัน หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ณ พื้ (16 ส.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ การจ้างเหมาจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี (16 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบย่อ) (13 ส.ค. 2564)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia)ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี (13 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (7 ธ.ค. 2563)
รายละเอียดการจ้างจัดกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ส (26 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 พ.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (5 มิ.ย. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (5 มิ.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 (6 พ.ค. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (5 พ.ค. 2563)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบลงทุน) (16 เม.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 (7 เม.ย. 2563)
1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม