หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (7 ธ.ค. 2563)
รายละเอียดการจ้างจัดกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ส (26 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 พ.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (5 มิ.ย. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (5 มิ.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 (6 พ.ค. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (5 พ.ค. 2563)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบลงทุน) (16 เม.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 (7 เม.ย. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (3 เม.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (5 มี.ค. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (5 มี.ค. 2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 ก.พ. 2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการประกวดร้องเพลงของผู้สูงวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (17 ก.พ. 2563)
ประกาศ ประกวดงานจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (17 ก.พ. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (17 ก.พ. 2563)
1 2 3 4 5 6 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม