หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (2 พ.ค. 2565)
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (1 เม.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (1 มี.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (1 ก.พ. 2565)
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 ม.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (3 ม.ค. 2565)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13 ธ.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (1 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (30 พ.ย. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (30 พ.ย. 2564)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 พ.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีป (12 พ.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (1 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2564)
เอกสารแนบ ตารางจัดทาแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (16 ส.ค. 2564)
รายละเอียดการจ้างจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน กาหนดจัดงานแล้วเสร็จภายใน 25 วัน หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ณ พื้ (16 ส.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ การจ้างเหมาจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี (16 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13 ส.ค. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม