หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิด CHULA MOOC รอบที่ ๒ (22 เม.ย. 2564)
การฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม (8 ก.ค. 2563)
58 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (9 มี.ค. 2558)
58 การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (9 มี.ค. 2558)
58 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (9 มี.ค. 2558)
58 การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (8 มี.ค. 2558)
57 โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยม และวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (7 มี.ค. 2558)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม (ภาษาจีน) (27 มิ.ย. 2557)
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม