หน้าหลัก >> ระเบียบ/ประกาศของทางราชการ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดระเบียบ/ประกาศของทางราชการ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระเบียบ/ประกาศของทางราชการ
คู่มือการบรรจุข้าราชการ (28 เม.ย. 2565)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (28 เม.ย. 2565)
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (26 เม.ย. 2565)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (20 ม.ค. 2565)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (20 ม.ค. 2565)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (20 ม.ค. 2565)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ (20 ม.ค. 2565)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านเกม (20 ม.ค. 2565)
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (20 ม.ค. 2565)
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการ (20 ม.ค. 2565)
แนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (12 ต.ค. 2564)
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (28 มี.ค. 2557)
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (28 มี.ค. 2557)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (28 มี.ค. 2557)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (28 มี.ค. 2557)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การจดแจ้งและหนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (28 มี.ค. 2557)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (28 มี.ค. 2557)
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม