หน้าหลัก >> สินค้าทางวัฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสินค้าทางวัฒนธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
สินค้าทางวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ผ้าขาวม้า ๕ สี อำเภอเดิมบางนางบวช (23 มี.ค. 2563)
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ธูปหอมมงคลนิมิต อำเภอเดิมบางนางบวช (23 มี.ค. 2563)
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ถ่านดูดกลิ่น(รูปหัวใจ) อำเภอสามชุก (23 มี.ค. 2563)
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_สบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้ง อำเภอดอนเจดีย์ (23 มี.ค. 2563)
ผลิตภัณฑ์ สบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้ง เกิดจากภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นที่ได้สืบสานวัฒนธรรมนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพและความสวยงามน่าใช้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีรูปร่างลักษณะสีสันกลิ่น และ คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นั้นคือเป็นรูปดอกกุหลาบสีสดใส ซึ่งสบู่โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม รวมไปถึงสีสันและกลิ่นของก้อนสบู่เองก็ยังคงความโดดเด่นไม่แพ้กัน โดยมีให้เลือกถึง ๖ สี ๖ กลิ่นด้วยกัน ได้แก่ สีม่วง (กลิ่นมาดาม) สีเหลือง (กลิ่นไหมทอง) สีเขียว (กลิ่นแคนตาลูป) สีแดง (กลิ่นดอกกุหลาบ) สีขาว (กลิ่นดอกมะลิสด) สีฟ้า (กลิ่นลักษ์) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของตัวโปรตีนไหมที่มีคุณสมบัติด้านการบำรุงผิวโดยลดการเกิดฝ้า ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_หัตถกรรมจากกลุ่มจักสานไม้และหวาย (18 มี.ค. 2563)
งานหัตถกรรมจากกลุ่มจักสานไม้และหวาย ถือเป็นงานหัตถศิลป์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอดและสร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน ด้านการจักสานไม้ไผ่และหวาย ซึ่งถือเป็นงานหัตถกรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหายเนื่องจากปัจจุบันวัสดุสังเคราะห์ เช่น กระเป๋าพลาสติก ถึงพลาสติก ได้ถูกนำมาผลิตและใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมเสี่ยงต่อการสูญหายแล้ว ยังเป็นการทำลายธรรมชาติด้วย ดังนั้น การอนุรักษ์และสืบสานจักสานไม้ไผ่และหวาย จึงถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานด้านวัฒนธรรม ยังเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งความโดดเด่นของงานจักสานไม้ไผ่และหวายของชุมชนบ้านแหลม ได้แก่ การนำหัตถกรรมพื้นถิ่น มาผสมผสานกับหัตศิลป์ขั้นสูง เนื่องจากคุณยายปิ่นแก้ว แสงจันทร์ฉาย ครูภูมิปัญญาคนแรกของกลุ่มซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ได้เคยเข้าไปสอนจักสานข้าราชบริพารในพระราชวัง โดยลวดลายที่ได้รับการสืบทอดจากคุณยายปิ่นแก้ว แสงจันทร์ฉาย นั้น จึงมีความละเอียดประณีตสูง ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายหนามทุเรียน จึงทำให้หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่และหวายของชุมชนบ้านแหลม จึงมีความผสมผสานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความประณีตของหัตศิลป์ขั้นสูงในพระราชวัง และความทันสมัยของการสร้างสรรค์ปรับประยุกต์ตามสมัยนิยมด้วย จนได้รับการยอมรับเป็น CPOT (Cultural Product of Thailand) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านแหลม (OTOP) ซึ่งสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน ผู้ให้ข้อมูล นางวัฒนีย์ แจ่มอริยวัฒน์ ลงวันที่ ๑๘ / มี.ค. / ๒๕๖๓ กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย เลขที่ ๑๗๐/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มือถือ ๐๘๙ ๐๘๓๘๐๙๗
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ผ้าทอลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ (18 มี.ค. 2563)
ผ้าทอลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ คุณยายบุญ กาฬภักดี เกิด พ.ศ.๒๔๗๓ ปัจจุบัน อายุ ๘๙ ปี เป็นผู้สืบทอดการทอผ้ามาจากคุณแม่ของคุณยาย อีกที คุณยายได้เล่าว่า ทอผ้ามาตั้งแต่สาว ๆ ทอไว้ใช้กันเองภายในบ้านเรือน และเป็นของกำนัลสำหรับงานบุญงานประเพณี เช่น งานบวช งานแต่ง ฯลฯ และได้มีสืบทอดสอนการทอผ้ามาให้ลูกหลาน มาถึงทุกวันนี้ จนปัจจุบันก็ยังสอนผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ ได้ตลอด ต่อมาเป็นกลุ่มผ้าทอเล็กๆกลุ่มนี้มี ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น ผ้าตีนจก ลาวครั่ง ผ้าถุงมัดหมี่ และผ้าขะม้าห้าสีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติภัณฑ์ลาวครั่ง จนมีการรวบรวมสมาชิกในวัยเดียวกัน และลูกหลาน ที่ทอผ้าเป็น จัดตั้งกลุ่มทอผ้าภายในหมู่บ้านขึ้นมา จนเป็นที่มาของผ้าทอบ้านสระบัวก่ำ บ้านดงอู่ทอง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี ปัจจุบันยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าซิ่นตีนจกของชุมชนที่สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกวัน ผ้าทอตีนจก (ลาวครั่ง) นิยมใช้สีแดงจากการย้อมด้วยครั่งเป็นสีหลักในการทอผ้า ทั้งด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่ง ส่วนด้านเส้นพุ่งพิเศษ ซึ่งในการทอลวดลายจกนั้นนิยมใช้สีเหลืองเป็นหลัก สีอื่นที่เป็นองค์ประกอบคือ สีส้มหมากสุก สีขาว สีดำ และสีเขียว ผ้าหนึ่งผืนจะมีเพียง ๕ สีเท่านั้น ลาวครั่งมีความชำนาญในการใช้สีตรงข้ามและขัดแย้งมาอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนงดงาม ถ้าเป็นผ้าทอสำหรับผู้สูงอายุจะเปลี่ยนใช้สีดำแทนสีแดง ทั้งด้ายเส้นยืนและเส้นพุ่ง รวมในหนึ่งผืนก็จะมีเพียง ๕ สีเท่านั้นเช่นกัน ลายผ้าทอประกอบด้วย ลายมะเขือผ่าโผ่ง หรือลายมะเขือผ่าซี ลายดอกแก้ว ลายเงี่ยง ลายระฆัง ลายขลิบลอด ลายขอขือ ลายกาบปิ่น ลายพญานาค ๘ มือ ลายหงส์ ชื่อกลุ่ม กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ ที่อยู่ 102/4 หมู่ 15 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 086-753-3481 , 083-904-5811 ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่น ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าตีนจก เสื้อด้นมือ ย่ามทอมือ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ช้างถัก (17 มี.ค. 2563)
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ตุ๊กตาครอบครัวควายไทย (16 มี.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผลืตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ยาดมยาหม่องหัวโต (16 มี.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย_ผ้าทอมือกะเหรี่ยง (13 มี.ค. 2563)
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม