หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (7 พ.ย. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (6 ต.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (6 ต.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (6 ต.ค. 2560)
การจ้างจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม เป็นต้นไป ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ รวม ๑๖ ครั้ง จำนวน ๓๒ วัน ณ ชุมชนวัดประตูสาร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (27 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชนวัดประตูสาร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (27 ก.พ. 2560)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชนวัดประตูสาร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (27 ก.พ. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (24 ก.พ. 2560)
รายละเอียดการจ้างจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (9 ก.พ. 2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (9 ก.พ. 2560)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชนวัดประตูสาร ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (9 ก.พ. 2560)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชน วัดประตูสาร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ก.พ. 2560)
รายละเอียดการจ้างจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (7 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 10 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง (3 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง ซื้อชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม จานวน 1 ชุด (3 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.พ. 2560)
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการมนต์เมืองฝันสุพรรณบุรี 3D ครั้งที่ 2 ตามโครงการจัดแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ (16 ม.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (16 ส.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย (9 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (23 ก.พ. 2559)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม