หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (3 เม.ย. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (5 มี.ค. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (5 มี.ค. 2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 ก.พ. 2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการประกวดร้องเพลงของผู้สูงวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (17 ก.พ. 2563)
ประกาศ ประกวดงานจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (17 ก.พ. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (17 ก.พ. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานจ้างเหมาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (17 ก.พ. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 (5 ก.พ. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 (5 ก.พ. 2563)
ราคากลางงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนแห่งประเทศไทย ๒๓ จังหวัด (5 ก.พ. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (22 ม.ค. 2563)
รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (7 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบแสง สี เสียง บนเวทีกลางงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6 ม.ค. 2563)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (3 ม.ค. 2563)
เอกสารรายละเอียดการจ้างเหมาจัดการแสดงศฺลปวัฒนธรรมประกอบแสง สี เสียง บนเวทีกลางงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในงานอนุสร์ณดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 (23 ธ.ค. 2562)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาจัดการแสดงศฺลปวัฒนธรรมประกอบแสง สี เสียง บนเวทีกลางงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในงานอนุสร์ณดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 (23 ธ.ค. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างเหมาจัดการแสดงศฺลปวัฒนธรรมประกอบแสง สี เสียง บนเวทีกลางงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในงานอนุสร์ณดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบแสง สี เสียง บนเวทีกลางงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 2562)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม