หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือบริการประชาชน_การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ เกมการเล่น (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ คาราโอเกะ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอใบแทนใบอนุญาต (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ คาราโอเกะ (10 ส.ค. 2558)
คู่มือบริการประชาชน_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น) (10 ส.ค. 2558)
ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (08_2558) (10 ส.ค. 2558)
ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (06_2558) (22 มิ.ย. 2558)
ประกาศ_รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (16 มิ.ย. 2558)
รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (9 มี.ค. 2558)
แบบคำขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์( ปภ๑) (8 มี.ค. 2558)
แบบคำขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์(รภ๑) (8 มี.ค. 2558)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม