เกี่ยวกับสำนักงาน
ยุทธศาสตร์


 

 ยุทธศาสตร์กระทรวง

๑.   รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
๒.  สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย
๓.  นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๔.  การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด

การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ(ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)อย่างมีเสถียรภาพ 
การพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการและกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 

 ยุทธศาสตร์สำนักงาน

๑  รักษา สืบทอดวัฒนธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง

๒  สร้างค่านิยม  จิตสำนึก  ในเด็ก  เยาวชนและประชาชน  นำสู่ชุมชน  สังคมเมืองคนดี

๓  นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

๔  บริหารจัดการองค์ความรู้  และข้อมูลกลางทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม