หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 (31 มี.ค. 2564)
แบบประเมินอำเภอคุณธรรม ๙ ขั้นตอน (17 มี.ค. 2564)
แบบประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน (17 มี.ค. 2564)
แบบประเมินชุมชนคุณธรรม ๙ ขั้นตอน (17 มี.ค. 2564)
คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม (ประเมิน ๙ ขั้นตอน) (10 ก.พ. 2564)
ป้ายประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (8 ธ.ค. 2563)
เอกสารแนบการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการรายงานผล (21 ต.ค. 2563)
คำสั่งชุมชนคุณธรรม ๑๕๖ ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (5 ส.ค. 2563)
คำสั่งอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ ๑๙ อำเภอ (5 ส.ค. 2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๕๖๓ (5 ส.ค. 2563)
คู่มือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (27 พ.ย. 2562)
การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (27 พ.ย. 2562)
ประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (26 พ.ย. 2562)
สื่อการนำเสนอ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชนะกิจ คชชี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ (22 ก.ค. 2562)
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ (10 ก.ค. 2561)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล สำหรับนักวิชาการปฎิบัติงานประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ (4 ม.ค. 2561)
รายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (26 ธ.ค. 2560)
มาตรการประหยัดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม (26 ธ.ค. 2560)
คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (25 ธ.ค. 2560)
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (20 ธ.ค. 2560)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม