หน้าหลัก >> เเบบคำขออนุญาตประกอบกิจการ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเเบบคำขออนุญาตประกอบกิจการ ข่าว/บทความทั้งหมด
เเบบคำขออนุญาตประกอบกิจการ
ใบรับเอกสาร(กรณีต้องแก้ไข) (18 ม.ค. 2562)
คำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (9 ม.ค. 2562)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (9 ม.ค. 2562)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (9 ม.ค. 2562)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (9 ม.ค. 2562)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศนน์ (9 ม.ค. 2562)
คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (9 ม.ค. 2562)
คำขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (9 ม.ค. 2562)
คำขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีประกอบกิจการร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๖๐ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ ๒๕๖๐ (9 ม.ค. 2562)
ใบรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (7 ก.ย. 2561)
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนต์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (28 ส.ค. 2561)
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงภาพยนต์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (28 ส.ค. 2561)
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ประเภทร้านคาราโอเกะ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (28 ส.ค. 2561)
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ประเภทร้านเกมการเล่น ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (28 ส.ค. 2561)
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (28 ส.ค. 2561)
แบบบันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติการขออนุญาตประกอบกิจการร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่าย (13 มิ.ย. 2561)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม