หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564
คำสั่งมาตราการโควิด -19 ฉบับที่ ๗๖
ข้อกำหนดดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓๗
มาตรการและแนวทางปฎิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓๕
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓๔
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ “รางวัลเพชรราชธานี”
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 กิจการโรงภาพยนต์
ประกาศผลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรม "MEET & GREET คุยกัน ต่างวัย ต่างGen เป็น IDOL"
คำสั่งโควิดฉบับที่ ๖๗
รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมในสำนักงานวัฒนธรรม
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "รากไทย"
แผนผังอาคารสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบรายห้อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
การสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม