หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เ
เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔ และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
ร่วมบูรณาการดำเนินงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบหนังสือ สวนโมกข์ทุกที่ พุทธทาสทุกคน จากการดำเนินงานโครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุครบรอบชาตกาล ๑๑๕ ปี วิถีใหม่
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เข้าร่วมประชุมการนำเสนอการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ผกชช.๒ค) ปี ๒๕๖๔
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญานตน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร เป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินพระราชทานตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ร่วมให้การต้อนรับนายฟะฮ์รีย์ ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกับหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานสุสานเจ้าเมืองไชยา เป็นที่ฝังศพ (กูโบร์) เจ้าพระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงคราม (มุตตาฟา สุลัยมาน)
รับเสด็จหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ(รัชกาลที่ ๔) ในการเสด๋จปฏิบัติพระกรณียกิจส่วนพระองค์ ณ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
เข้าปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อม ร่วมกับบาทหลวงนพพร ยอแซป อธิการโบสถ์วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์พนม ในการจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”
ลงพื้นที่ตรวจร้านเลย์ดีโรส คาราโอเกะ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ประเภทคาราโอเกะ
เข้าร่วมประชุมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย และ ๕๐ องค์กรคุณธรรม และองค์กรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัด สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการเสวนาถ่ายทอดเรื่องประเพณีชักพระ
ร่วมปรึกษาหารือการขอรับพระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว) โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์
เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญานตน
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม