หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ ๙ แห่ง : ตามรอยสักการะ ๑๐๘ พระปฎิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณีมรดกแห่งแผ่นดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ป้าย
แผนการจัดซืิ้อจัดจ้าง โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำซุ้มดอกไม้สด สำหรับพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (COPT) และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (COPT) และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม จังหวัดสุุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (COPT) และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้โครงการประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จำนวน ๑ ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ นายภาณุวัตร์ เเซ่เจีย พนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ"เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม"จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์ในการจัดงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ "เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม"จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร ขนาด ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ "เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม"จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ นายฤกษ์พฤหัส เลื่องสุนทร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ "เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม"จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ "เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม" จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม