หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสระบัว) จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรขยายผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารกระบวนการดำเนินงานคุณธรรมฯ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรขยายผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี จำนวน 100 เล่ม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดกาฬสินธุ์(บ้านน้ำดำ)) จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเสียว) จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่รางวัล โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 5 โล่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟููขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารฯ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (2 มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2561
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม