หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โครงการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม)จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ นายภาณุวัตร์ แซ่เจีย พนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ งาน
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคใต้ วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ เดือน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ งาน
แผนจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษำร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ เล่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่การจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการจัดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานเหมาบริการ นายภาณุวัฒน์ แซ่เจีย พนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร ขนาด ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คัน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมการประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม)กิจกรรมการประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม