หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจััดหาของที่ระลึกสำหรับผู้นำศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ ชิ้น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจััดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกลูกปัดโนราห์ โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ "ฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว" โครงการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย จ.สุราษฎร์ธานี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายนิทรรศการ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมการจัดงานวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการจัดงานวันภาษาไทย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จำนวน ๑ ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสมพันธ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมการจัดงานวันภาษาไทย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในวันภาษาไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ชุด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม