หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล "ต้นรวงผึ้ง"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ.สุราษฎร์ธานี(กิจกรรมจัดส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) จำนวน ๑๒ เล่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ.สุราษฎร์ธานี (กิจกรรมจัดส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน)จำนวน ๑ งาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมจัดส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(กิจกรรมจัดส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน)จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองเสียว อ.เวียงสระ) จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนคุณธรรมบ้านสระบัว อ.บ้านนาสาร) จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนคุณธรรมวัดกาฬสินธุ์(บ้านน้ำดำ) อ.ท่าชนะ) จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนคุณธรรมวัดศรีทวีป อ.เกาะสมุย) จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(ชุมชนคุณธรรมวัดภูเขาน้อย อ.เกาะพะงัน) จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพิลง โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร ขนาด ๑๐ ที่นั่ง สำหรับการประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) จำนวน ๑ คัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประชุมวิชาการ"ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนคุณธรรมวัดท่าโรงช้าง อ.พุนพิน) จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนคุณธรรมวัดเพ็งประดิษฐาราม อ.เคียนซา)จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนคุณธรรมวัดกรวด อ.กาญจนดิษฐ์) จำนวน ๑ งาน
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม