ข่าวสาร >> แผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ
การดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม เเละอำเภอคุณธรรม ตามแผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 ก.ย. 2562
 
                  คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการ

                    ๑) ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวชี้วัดองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) อย่างน้อยให้ผ่านระดับ ส่งเสริมคุณธรรม (ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๓) หรือสามารถส่งได้ครบทั้ง 9 ตัวชี้วัด เพื่อเป็นการบูรณาการในการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของจังหวัดสุรินทร์   
      
                   ๒) แจ้งให้รายงานการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) หรือสอดคล้องกับประเด็นคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อรวบรวมเป็นรายงานผล การดำเนินงานของจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒เสนอรายงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

                   โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการดำเนินการตาม ข้อ๑) และข้อ ๒) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวตาม ข้อ ๑) และข้อ ๒) ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

หัวข้อ
Download
1. ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์(ตัวอย่าง)
2. MOU ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (ตัวอย่าง)
3. เเบบฟอร์มปัญหาที่อยากเเก้ ความดีที่อยากทำ (ตัวอย่าง)
4. แผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยงาน(ตัวอย่าง)
4.1คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ดูเเลการดำเนินงานทำแผนส่งเสริมคุณธรรม 61
5.เเบบรายงาน
แนวทางการทำเอกสารประเมิน ฯ


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม