ข่าวสาร >> แผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

วันที่ 31 ม.ค. 2563

          การประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น ๒) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ 

          รายละเอียดการประชุม ดังนี้ 
          - เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของพลังบวร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี, การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดสุรินทร์
          - พิจารณา ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมของจังหวัดสุรินทร์ ที่ประชุมเห็นชอบรับรององค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑๗ องค์กร, ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑๗ ชุมชน และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑ อำเภอ 

           สำนกงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  รายงาน


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม