พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพ
ให้แก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชนน์ และประชาชนที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ให้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศ
      จังหวัดสุรินทร์ สามารถติดต่อขอรับพระราชทาน
น้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง
อาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
                     โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

การเดินทางมายังศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

การเดินทางไปยังกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังเพื่อขอพระราชทาน
กรณีเจ้าภาพสะดวกขอที่ กรุงเทพมหานคร

Facebook:กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสุรินทร์

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานตั้งอยู่ที่ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ หมู่ที่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ โทร/โทรสาร 044-512-144 หรือโทร 081-717-0637

งานประสานขอพระราชทานเพลิง
อาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044-513-077

กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โทร. 02 2093791-4 โทรสาร 02 2029657

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงสร้างองค์กร ดาวโหลดเอกสารตัวอย่าง ติดต่อและสอบถาม E-book ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 
เอกสารประชาสัมพันธ์
  30/05/2564 การขอพระราชเกี่ยวกับพิธีการศพ
  05/01/2564 ติดต่อขอรับพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
  12/03/2563 ประชาสัมพันธ์งานประสานขอพระราชทานเพลิง
  11/06/2562 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  31/05/2562 ภาพขั้นตอนกระบวนการทำงาน
อ่านทั้งหมด     
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์กลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

การจัดโต๊ะหมู่บูชา
ดูทั้งหมด

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

      ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ดูทั้งหมด


796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม