ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม งบทดลอง ศูนย์บันดาลไทย ชุมชนคุณธรรม แผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ 
  11/02/2564 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
  09/02/2564 การรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ความประทับใจ น้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔
  09/02/2564 ประชาสัมพันธ์การประกวด "ข้อคิดจากหนังสือเล่มโปรด" ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ข้องจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  18/09/2563 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  18/06/2563 โครงการคชศาสตร์ คชรักษ์ ร้อยดวงใจ ในช่วงเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
  12/11/2562 การสาธิตประเพณีแต่งงาน โดยชุมชนบ้านสามโค หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาททอง ในงานลานวัฒนธรรมจากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน วันที่ 12 พ.ย. 2562
     

มัลติมีเดีย
วีดีโอ คู่มือประชาชน พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑และด้านศาสนา สภาวััฒนธรรม งาน พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  05/01/2564 แนวทางในการจัดงานฌาปนกิจศพช่วง COVID-19 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ชุดที่2
  05/01/2564 แนวทางในการจัดงานฌาปนกิจศพช่วง COVID-19 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
  05/01/2564 สปอต COVID-๑๙ แนวทางในการจัดงานฌาปนกิจศพ
     

E-BOOK


รวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสํานัก
ศาสนพิธีและมารยาทไทย

      ศาสนพิธีและมารยาทไทย
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

      ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ดูทั้งหมด

วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
นางสาววาสนา ไชยพรรณา

 

                                     

วิสัยทัศน์
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ต่อต้านการทุจริต

796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์