ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม งบทดลอง ศูนย์บันดาลไทย ชุมชนคุณธรรม แผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ 
  30/07/2564 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  30/07/2564 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์
  30/07/2564 พลังบวร: ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดสุรินทร์
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น คณะนักแสดงพื้นบ้าน2 องค์ความรู้ด้านงานพิธี อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง คณะนักแสดงพื้นบ้าน มรดกทางวัฒนธรรม 
  14/03/2564 ประเพณีขึ้นเขาสวาย
  13/03/2564 พิธีแซนประกำช้างของชาวกูย
  18/09/2563 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
     

มัลติมีเดีย
วีดีโอ คู่มือประชาชน พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑และด้านศาสนา สภาวััฒนธรรม งาน พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  25/07/2564 แนวทางปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา " วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา "
  27/06/2564 ส่งต่อกำลังใจ วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร จังหวัดสุรินทร์
  27/06/2564 ส่งต่อกำลังใจ วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร จังหวัดสุรินทร์
     

E-BOOK


ความรู้ศาสนาเบื้องต้น
รวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสํานัก
ศาสนพิธีและมารยาทไทย

      ศาสนพิธีและมารยาทไทย
ดูทั้งหมด

วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
นางสาววาสนา ไชยพรรณา

 

                                     

วิสัยทัศน์
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ต่อต้านการทุจริต

796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์