ลำดับขั้นตอนการขอพระราชทาน
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการพระราชทานเตรียมตามสำนักพระราชวัง


2. ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


3. ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การได้รับเครื่องเกียรติยศประกอบศพ


4. เดินทางมายัง งานประสานขอพระราชทานเพลิง อาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 044 513077 , 081-4706785

การเดินทางไปยังกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังเพื่อขอพระราชทาน กรณีเจ้าภาพสะดวก
ขอที่ กรุงเทพมหานคร

Facebook:กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสุรินทร์ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม