หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากและผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2564 (19 พ.ค. 2564)
ประกาศผลการประกวด ข้อคิดจากหนังสือเล่มโปรด โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดสุรินทร์ (3 พ.ค. 2564)
สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ (28 เม.ย. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการรทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (23 เม.ย. 2564)
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 เม.ย. 2564)
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (23 เม.ย. 2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด (23 เม.ย. 2564)
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (23 เม.ย. 2564)
แผนการป้องกันการธุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (23 เม.ย. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2564 (23 เม.ย. 2564)
ประกาศให้สถานประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ ประเภทคาราโอเกะ ปิดทำการชั่วคราว ๑๔ วัน (20 เม.ย. 2564)
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (11 เม.ย. 2564)
ผลการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (26 ม.ค. 2564)
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (17 ก.ค. 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (17 ก.ค. 2563)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการรทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ (14 ก.ค. 2563)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2 ก.ค. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (2 ก.ค. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค (2 ก.ค. 2563)
1 2 ถัดไป >>


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม