หน้าหลัก >> คู่มือประชาชน พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑และด้านศาสนา สภาวััฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคู่มือประชาชน พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑และด้านศาสนา สภาวััฒนธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
คู่มือประชาชน พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑และด้านศาสนา สภาวััฒนธรรม
QR code ระบบทะเบียนใบอนุญาตออนไลน์ (25 ม.ค. 2562)
การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (30 มี.ค. 2561)
การจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา (1) (30 มี.ค. 2561)
การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (1) (30 มี.ค. 2561)
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (30 มี.ค. 2561)
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (30 มี.ค. 2561)
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (30 มี.ค. 2561)
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (30 มี.ค. 2561)
การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ เกมการเล่น (30 มี.ค. 2561)
การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ คาราโอเกะ (30 มี.ค. 2561)
การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (30 มี.ค. 2561)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (1) (30 มี.ค. 2561)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (1) (30 มี.ค. 2561)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (1) (30 มี.ค. 2561)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ คาราโอเกะ (1) (30 มี.ค. 2561)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ เกมการเล่น (30 มี.ค. 2561)
การขอใบแทนใบอนุญาต (30 มี.ค. 2561)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (30 มี.ค. 2561)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (30 มี.ค. 2561)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (30 มี.ค. 2561)
1 2 ถัดไป >>


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม