ข้อมูลเผยแพร่ >> เรื่องน่ารู้ >> ข้อมูลเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม ๒๕๕๘

วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๖.๔/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.m-culture.go.th/finance/
 
หรือดาวน์โหลดเอกสารแนบ
หัวข้อ
Download
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม