ข่าวสาร >> ข่าว/บทความน่าสนใจ
ประเพณีการบวชพระที่ควรอนุรักษ์

วันที่ 14 ก.ค. 2559
 
ประเพณีการบวชพระที่ควรอนุรักษ์
 
ทำไม……!? ผู้ชายไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงนิยมบวชพระหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
 
 
          คำตอบก็คือ........เป็นวิธีการตอบแทนพระคุณบิดามารดาอย่างหนึ่ง เพราะในสมัยก่อนมีความเชื่อว่า "เมื่อบุตรชายได้บวชพระแล้ว บิดามารดาก็จะสามารถเกาะชายผ้าเหลืองของบุตรขึ้นสวรรค์ได้” ทำให้บิดามารดามีความสุขที่ได้เห็นบุตรชายได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ในสมัยก่อนไม่มีการเรียนหนังสือแบบปัจจุบัน คนไทยในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฉะนั้น การบวชพระจึงเป็นช่องทางเดียวในการศึกษาหาความรู้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้ผู้ชายนิยมบวช ซึ่งในสมัยโบราณพิธีบวช จะมีการจัดงานตามประเพณี คือ การทำขวัญนาค การฉลองนาค และการแห่นาค แต่เมื่อเวลาผ่านไปประเพณีต่างๆ เหล่านี้ กลับมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามความพึงพอใจของผู้จัดงานมากขึ้น โดยไม่ได้ยึดถือความศรัทธาและความเชื่อในพระพุทธศาสนา แต่กลับเน้นไปในด้านความทันสมัยและความรื่นเริงเสียมาก จึงทำให้ประเพณีดังกล่าวมักจะปรากฏความไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรม และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดของคนในรุ่นต่อๆ มาได้ เช่น
 
          ๑. เรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม (โป๊) รวมไปถึงการแสดงที่ส่อไปทางลามกอนาจาร : เรามักจะพบผู้ที่เข้าร่วมงานบวชแต่งกายไม่เหมาะสม เช่น ใส่เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกการรำหน้านาคในท่าทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเราต้องอย่าลืมว่าเขตศาสนสถานเป็นสถานที่ที่รวมพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ เคารพนับถือ และเป็นสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ดังนั้น เมื่อเข้าเขตศาสนสถานเราจะต้องสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย และงดอาการคึกคะนองต่างๆ เช่น ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย งดใช้เสียงดังในเขตศาสนสถาน และไม่ควรจัดงานหรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายลามกอนาจารในเขตศาสนสถาน
 
          ๒. การจัดงานเลี้ยงฉลองนาคที่ใหญ่โตเกินไป และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : เนื่องจาก ในปัจจุบันครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีหรือพอมีกำลังในการจัดงานก็มักจะจัดงานเลี้ยงฉลองนาคเอิกเกริกเพราะเป็นสิ่งแสดงออกถึงความมีฐานะทางการเงินของแต่ละครอบครัว ทำให้ในปัจจุบันงานบวชมักจะมีกิจกรรมรื่นเริงใหญ่โตและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย โดยก่อนบวชพระ นาคจะต้องเตรียมกาย วาจา และใจให้มีความสงบ มีสติและสมาธิ เพื่อเตรียมตัวบวชพระ ดังนั้นการจัดงานฉลองที่ใหญ่เกินไปกลับเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และทำให้นาคไม่มีสติ สมาธิ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ทั้งผู้บวชและผู้ร่วมงานบวชขาดสติอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ และที่สำคัญคือ อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ เนื่องจากวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ห้ามมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
          ดังนั้น การอุปสมบท (บวชพระ) จึงควรจัดแบบเรียบง่ายและสุภาพมากที่สุด โดยมุ่งเน้นถึงความเหมาะสมตามประเพณี เพื่อลดปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่จะบวชพระมีสมาธิและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป
 
ที่มารูปภาพ : http://www.photooflove.com
http://www.thebestmemory-photo.com/